صندوق پس اندازوقرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان

صندوق پس اندازوقرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان

لطفاجهت هرگونه درخواست ازطریق سایت  اقدام وازمراجعه حضوری خودداری فرمایید#باسلام  زمان درخواست وام درخرداد ماه 1399 روزپنج شنبه99/3/22ازساعت 7/30صبح لغایت 12می باشد.حضرت علی (ع):خوش اخلاقی روزی ها را زیاد می کند و میان دوستان انس و الفت پدید می آورد.  

نام کاربری
رمز عبور
وضعیت

۰۳۱-۳۴۴۷۲۰۰۹

۰۳۱-۳۴۴۸۸۱۹

فکس ۰۳۱-۳۴۴۵۴۷۵۰

آدرس : اصفهان، ابتدای خیابان ادیب، صندوق قرض الحسنه فرهنگیان ناحیه چهار


جهت مشاهده نقشه بزرگتر ، روی نقشه بالا کلیک کنیدبازگشت

بخشنامه وام شماره2


صندوق پس اندازوقرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان                                                             تاسیس1379   ثبت 1371

                                                       بسمه تعالی                                                             تاریخ :98/11/3

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 4 اصفهان                            سلام علیکم

موضوع :پذیرش عضوجهت پس انداز ووام عادی شماره2قرض الحسنه فرهنگیان

خواهشمنداست موارد زیر به اطلاع همکاران گرامی (شاغل ،بازنشسته ومستمری بگیر) رسانده شود.

شرایط عضویت : کلیه همکاران فرهنگی شاغل ،بازنشسته ومستمری بگیرباکسرماهانه حداقل 300/000 ریال وحداکثر1/500/000 ریال جهت پس انداز عادی2ازطریق سایت ,تلفنی وحضوری

شرایط پرداخت وام عادی 2: چهار برابرموجودی پس اندازبااقساط 18 یا24 ماهه و3 برابر موجودی پس انداز بااقساط 30یا 36 ماهه وحداکثر30/000/000 ریال

ج – وامهای امتیازی , ازدواج باسند و عادی 1 باتوجه به بخشنامه های قبلی پرداخت آن کماکان ادامه خواهدداشت .

تذکرات 1 – کارمزدکلیه وامها بعدازکسر پس اندازازمبلغ وام به مانده آن تعلق می گیرد وحداکثر1٪درسال می باشد.    

2 – وام مستمربگیران وقراردادیها باضمانت یکی ازهمکاران شاغل یابازنشسته فرهنگی ناحیه 4 پرداخت می گردد.

3- وام شاغلین وبازنشستگان ومستمری بگیرانتا سقف 10/000/000 ریال بدون کارمزدمی باشد وام مستمری بگیران تادونفر20/000/000 تا3نفر 30/000/000 ریال بدون کارمزدمی باشد.

4-برداشت  ازپس اندازتاپایان اقساط وام امکان پذیرنمی باشد.

5 – زمان درخواست وام عادی درروز 22 هرماه ازساعت 7/30 صبح لغایت14 بجزاسفندکه روزسیزدهم می باشد بامراجعه به آدرس : WWW.QFN4.COM   اقدام شود .       5- زمان واریز وام به حساب حقوق همکاران ازدوم لغایت دهم ماه بعد می باشد.

6– لطفادرنظر سنجی درسایت شرکت فرمائید.

منتظرپیشنهادها وانتقادهای سازنده همکاران گرامی جهت خدمت رسانی بیشترازطریق سایت ویاتلفنهای 34472009 – 34478819 می باشیم . باتشکر-آدرس صندوق قرض الحسنه :ابتدای خیابان ادیب – مقابل مدرسه شهیدمحمدمنتظري

   اصغررنجکش -  مدیرعامل  صندوق قرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان

رونوشت : جهت اطلاع واقدام لازم به آموزشگاهها ،دوایرداخلی ،واحدهای تابعه وکانون بازنشستگان ارسال می گردد.

                          کریم کمال – مدیرآموزش وپرورش ناحیه 4 اصفهان