صندوق پس اندازوقرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان

صندوق پس اندازوقرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان

لطفاجهت هرگونه درخواست ازطریق سایت  اقدام وحتی الامکان ازمراجعه حضوری خودداری فرمایید#باسلام  زمان درخواست وام دردی ماه 1399 روزدو شنبه 99/10/22ازساعت 7/30صبح لغایت 12ظهرمی باشد.ساعت کارصندوق 7/30صبح الی 13/30می باشد.

نام کاربری
رمز عبور
وضعیت

۰۳۱-۳۴۴۷۲۰۰۹

۰۳۱-۳۴۴۸۸۱۹

فکس ۰۳۱-۳۴۴۵۴۷۵۰

آدرس : اصفهان، ابتدای خیابان ادیب، صندوق قرض الحسنه فرهنگیان ناحیه چهار


جهت مشاهده نقشه بزرگتر ، روی نقشه بالا کلیک کنیدبازگشت

افزایش وام امتیازی98/5/27 (آخرین بخشنامه)


 

صندوق پس اندازوقرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان                                                                                                      تاسیس1379   ثبت 1371

                                                                      بسمه تعالی                                                                               تاریخ :98/05/28

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 4 اصفهان                            سلام علیکم

موضوع : افزایش وام امتیازی

باتبریک فرارسیدن عیدسعیدغدیر خواهشمنداست موارد زیر به اطلاع همکاران گرامی (شاغل ،بازنشسته ومستمری بگیر) رسانده شود.

شرایط عضویت : کلیه همکاران فرهنگی شاغل ،بازنشسته ومستمری بگیرباکسرماهانه حداقل 300/000 ریال وحداکثر1/500/000 ریال جهت پس انداز عادی 1و2 ازطریق سایت ,تلفنی وحضوری

الف:شرایط وام عادی 1و2: وام 1 سه برابرموجودی بااقساط 18 و24ودوبرابرموجودی بااقساط30و36 وحداکثر120/000/000ریال   وام 2چهار برابرموجودی پس اندازبااقساط 18 یا24 ماهه و3 برابر موجودی پس انداز بااقساط 30یا 36 ماهه وحداکثر30/000/000 ریال.

ب :وام امتیازی به30/000/000ریال افزایش در20قسط کسرمی شود . توجه:به ازای هر200/000ریال روزانه یک امتیازوجهت دریافت حداکثروام (36000)امتیازلازم  می باشد. ج– وام ازدواج باسند سالهای98و99 مبلغ 50/000/000ریال

تذکرات: 1 – کارمزد کلیه وامها بعدازکسر پس اندازازمبلغ وام به مانده آن تعلق می گیرد وحداکثر1٪درسال می باشد.    

2 – وام مستمربگیران وقراردادیها باضمانت یکی ازهمکاران شاغل یابازنشسته فرهنگی ناحیه 4 پرداخت می گردد.

3- وام شاغلین وبازنشستگان ومستمری بگیرانتا سقف 10/000/000 ریال بدون کارمزدمی باشد وام مستمری بگیران تادونفر20/000/000 تا3نفر 30/000/000 ریال بدون کارمزدمی باشد.

4-برداشت  ازپس اندازتاپایان اقساط وام امکان پذیرنمی باشد.

5 – زمان درخواست وام عادی درروز 22 هرماه ازساعت 8 صبح لغایت13 بجزاسفندکه روزسیزدهم می باشد بامراجعه به آدرس : WWW.QFN4.COM   اقدام شود .       6- زمان واریز وام به حساب حقوق همکاران ازدوم لغایت دهم ماه بعد می باشد.

7– لطفادرنظر سنجی درسایت شرکت فرمائید.

8- پس انداز وام گیرنده به عنوان ضمانت اقساط وام نزد صندوق محفوظ می ماند.

منتظرپیشنهادها وانتقادهای سازنده همکاران گرامی جهت خدمت رسانی بیشترازطریق سایت ویاتلفنهای 34472009 – 34478819 می باشیم . باتشکر-آدرس صندوق قرض الحسنه :ابتدای خیابان ادیب – مقابل مدرسه شهیدمحمدمنتظري

                                              اصغررنجکش -  مدیرعامل  صندوق قرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان

رونوشت : جهت اطلاع واقدام لازم به آموزشگاهها ،دوایرداخلی ،واحدهای تابعه وکانون بازنشستگان ارسال می گردد.

                                                         کریم کمال – مدیرآموزش وپرورش ناحیه 4 اصفهان