صندوق پس اندازوقرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان

صندوق پس اندازوقرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان

لطفاجهت هرگونه درخواست ازطریق سایت  اقدام وازمراجعه حضوری خودداری فرمایید#باسلام  زمان درخواست وام درمرداد ماه 1399 روزچهارشنبه 99/5/22ازساعت 7/30صبح لغایت 12می باشد.حضرت علی (ع):خوش اخلاقی روزی ها را زیاد می کند و میان دوستان انس و الفت پدید می آورد.  

نام کاربری
رمز عبور
وضعیت

۰۳۱-۳۴۴۷۲۰۰۹

۰۳۱-۳۴۴۸۸۱۹

فکس ۰۳۱-۳۴۴۵۴۷۵۰

آدرس : اصفهان، ابتدای خیابان ادیب، صندوق قرض الحسنه فرهنگیان ناحیه چهار


جهت مشاهده نقشه بزرگتر ، روی نقشه بالا کلیک کنیدبازگشت

افزایش وام امتیازی98/5/27 (آخرین بخشنامه)


 

صندوق پس اندازوقرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان                                                                                                      تاسیس1379   ثبت 1371

                                                                      بسمه تعالی                                                                               تاریخ :98/05/28

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 4 اصفهان                            سلام علیکم

موضوع : افزایش وام امتیازی

باتبریک فرارسیدن عیدسعیدغدیر خواهشمنداست موارد زیر به اطلاع همکاران گرامی (شاغل ،بازنشسته ومستمری بگیر) رسانده شود.

شرایط عضویت : کلیه همکاران فرهنگی شاغل ،بازنشسته ومستمری بگیرباکسرماهانه حداقل 300/000 ریال وحداکثر1/500/000 ریال جهت پس انداز عادی 1و2 ازطریق سایت ,تلفنی وحضوری

الف:شرایط وام عادی 1و2: وام 1 سه برابرموجودی بااقساط 18 و24ودوبرابرموجودی بااقساط30و36 وحداکثر120/000/000ریال   وام 2چهار برابرموجودی پس اندازبااقساط 18 یا24 ماهه و3 برابر موجودی پس انداز بااقساط 30یا 36 ماهه وحداکثر30/000/000 ریال.

ب :وام امتیازی به30/000/000ریال افزایش در20قسط کسرمی شود . توجه:به ازای هر200/000ریال روزانه یک امتیازوجهت دریافت حداکثروام (36000)امتیازلازم  می باشد. ج– وام ازدواج باسند سالهای98و99 مبلغ 50/000/000ریال

تذکرات: 1 – کارمزد کلیه وامها بعدازکسر پس اندازازمبلغ وام به مانده آن تعلق می گیرد وحداکثر1٪درسال می باشد.    

2 – وام مستمربگیران وقراردادیها باضمانت یکی ازهمکاران شاغل یابازنشسته فرهنگی ناحیه 4 پرداخت می گردد.

3- وام شاغلین وبازنشستگان ومستمری بگیرانتا سقف 10/000/000 ریال بدون کارمزدمی باشد وام مستمری بگیران تادونفر20/000/000 تا3نفر 30/000/000 ریال بدون کارمزدمی باشد.

4-برداشت  ازپس اندازتاپایان اقساط وام امکان پذیرنمی باشد.

5 – زمان درخواست وام عادی درروز 22 هرماه ازساعت 8 صبح لغایت13 بجزاسفندکه روزسیزدهم می باشد بامراجعه به آدرس : WWW.QFN4.COM   اقدام شود .       6- زمان واریز وام به حساب حقوق همکاران ازدوم لغایت دهم ماه بعد می باشد.

7– لطفادرنظر سنجی درسایت شرکت فرمائید.

منتظرپیشنهادها وانتقادهای سازنده همکاران گرامی جهت خدمت رسانی بیشترازطریق سایت ویاتلفنهای 34472009 – 34478819 می باشیم . باتشکر-آدرس صندوق قرض الحسنه :ابتدای خیابان ادیب – مقابل مدرسه شهیدمحمدمنتظري

                                              اصغررنجکش -  مدیرعامل  صندوق قرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان

رونوشت : جهت اطلاع واقدام لازم به آموزشگاهها ،دوایرداخلی ،واحدهای تابعه وکانون بازنشستگان ارسال می گردد.

                                                         کریم کمال – مدیرآموزش وپرورش ناحیه 4 اصفهان