صندوق پس اندازوقرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان

صندوق پس اندازوقرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان

لطفاجهت هرگونه درخواست ازطریق سایت  اقدام وحتی الامکان ازمراجعه حضوری خودداری فرمایید#باسلام  زمان درخواست وام دردی ماه 1399 روزدو شنبه 99/10/22ازساعت 7/30صبح لغایت 12ظهرمی باشد.ساعت کارصندوق 7/30صبح الی 13/30می باشد.

نام کاربری
رمز عبور
وضعیت

۰۳۱-۳۴۴۷۲۰۰۹

۰۳۱-۳۴۴۸۸۱۹

فکس ۰۳۱-۳۴۴۵۴۷۵۰

آدرس : اصفهان، ابتدای خیابان ادیب، صندوق قرض الحسنه فرهنگیان ناحیه چهار


جهت مشاهده نقشه بزرگتر ، روی نقشه بالا کلیک کنیدبازگشت

شرایط پذیرش عضوجدید - افزایش وام عادی - کاهش تعداد کدهای پس انداز ووام


صندوق پس اندازوقرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4                                                                                                     تاسیس1379   ثبت 1371

.........................................................................................................................

بسمه تعالی

                                                                       تاریخ :99/05/06

مدیریت محترم آموزش وپرورش ناحیه 4 اصفهان                            سلام علیکم

موضوع : شرایط پذیرش عضوجدید - افزایش وام عادی - کاهش تعداد کدهای پس انداز ووام

باتبریک فرارسیدن اعیاد سعید قربان وغدیر  خواهشمنداست موارد زیر به اطلاع همکاران گرامی (شاغل ،بازنشسته ومستمری بگیر) رسانده شود

1- شرط عضویت : جهت پس اندازعادی کلیه همکاران فرهنگی ( شاغل ،بازنشسته ومستمری بگیر)منوط به کسرماهانه حداقل 300000 ریال وحداکثر2000000 ریال .

شرایط پرداخت انواع وام :  الف – وام عادی : سه برابرموجودی پس اندازبااقساط 18 یا 24 ماهه ب - دوونیم برابر موجودی پس انداز بااقساط 30 ماهه ج - دوبرابر موجودي پس اندز بااقساط36 ماهه وحداکثر150000000ریال

2 – وام ازدواج : الف  – پس انداز ماهانه 500000ریال  ب – مبلغ 50000000 ریال وام ازدواج فقط باسندازدواج ثبت شده درسال 98 و99

3 – وام امتیازی :باتوجه به بخشنامه جدید مبلغ30000000 ریال پرداخت ودر20قسط کسرمی گردد0

تذکرات 1 – کارمزد کلیه وامها بعدازکسر پس اندازازمبلغ وام به مانده آن تعلق می گیرد وحداکثر1٪درسال می باشد.

وام مستمربگیران وقراردادیها باضمانت یکی ازهمکاران شاغل یابازنشسته فرهنگی ناحیه 4 پرداخت می گردد.2-

3- به جهت رعایت الزامات جدید وام وپس اندازشماره 2حذف ووام شماره یک به150000000 ریال افزایش یافت .

4-پس انداز وام گیرنده به عنوان ضمانت اقساط وام نزد صندوق محفوظ می ماند.

5-زمان درخواست وام عادی دوماه بعدازاتمام وام قبلی درروز 22 هرماه ازساعت 30/7 صبح لغایت12ظهر بجزاسفند که روزسیزدهم می باشد .

6- آدرس سایت ومکان صندوق قرض الحسنه :ابتدای خیابان ادیب – مقابل مدرسه شهیدمحمدمنتظري

www.qfn4.com

7- لطفادرنظر سنجی درسایت شرکت فرمائید        8- زمان واریز وام به حساب حقوق همکاران ازدوم لغایت دهم ماه بعد می باشد.     

منتظرپیشنهادها وانتقادهای سازنده همکاران گرامی جهت خدمت رسانی بیشترازطریق سایت ویاتلفنهای 34472009 – 34478819 می باشیم .                                    باتشکر

اصغررنجکش -  مدیرعامل  صندوق قرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان

رونوشت : جهت اطلاع واقدام لازم به آموزشگاهها ،دوایرداخلی ،واحدهای تابعه وکانون بازنشستگان ارسال می گردد..

کریم کمال – مدیرآموزش وپرورش ناحیه 4 اصفهان