صندوق پس اندازوقرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان

صندوق پس اندازوقرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان

لطفاجهت هرگونه درخواست ازطریق سایت  اقدام وحتی الامکان ازمراجعه حضوری خودداری فرمایید#باسلام  زمان درخواست وام دردی ماه 1399 روزدو شنبه 99/10/22ازساعت 7/30صبح لغایت 12ظهرمی باشد.ساعت کارصندوق 7/30صبح الی 13/30می باشد.

نام کاربری
رمز عبور
وضعیت

۰۳۱-۳۴۴۷۲۰۰۹

۰۳۱-۳۴۴۸۸۱۹

فکس ۰۳۱-۳۴۴۵۴۷۵۰

آدرس : اصفهان، ابتدای خیابان ادیب، صندوق قرض الحسنه فرهنگیان ناحیه چهار


جهت مشاهده نقشه بزرگتر ، روی نقشه بالا کلیک کنیدبازگشت

بخشنامه جدیدوام98/08/28


 

صندوق پس اندازوقرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان                                                                                                      تاسیس1379   ثبت 1371

                                                                                            بسمه تعالی                                                                               تاریخ :98/08/28

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 4 اصفهان                            سلام علیکم

موضوع : پذیرش عضوجدیدوافزایش وام ازدواج

باتبریک فرارسیدن ولادت حضرت رسول اكرم صلی اله علیه وآله  خواهشمنداست موارد زیر به اطلاع همکاران گرامی (شاغل ،بازنشسته ومستمری بگیر) رسانده شود.

شرایط عضویت : کلیه همکاران فرهنگی شاغل ،بازنشسته ومستمری بگیرباکسرماهانه حداقل 300/000 ریال وحداکثر1/500/000 ریال جهت پس انداز عادی

شرایط پرداخت انواع وام :         الف – وام عادی : سه برابرموجودی پس اندازبااقساط 18 یا 24 ماهه و2/5 برابر موجودی پس انداز بااقساط 30 و دوبرابر موجودي پس اندز بااقساط36 ماهه وحداکثر12/0000/000 ریال

ب – وام ازدواج : 1 – پس انداز ماهانه 300/000 ریال  الي 500/000 ريال 2 – مبلغ 50/000/000 ریال وام ازدواج فقط باسندازدواج ثبت شده درسال 98 و99

ج – وام امتیازی :باتوجه به بخشنامه جدیدمبلغ30/000/000 ریال پرداخت ودر20قسط کسرمی گردد0

تذکرات 1 – کارمزدکلیه وامها بعدازکسر پس اندازازمبلغ وام به مانده آن تعلق می گیرد وحداکثر1٪درسال می باشد.    

 2 – وام مستمربگیران وقراردادیها باضمانت یکی ازهمکاران شاغل یابازنشسته فرهنگی ناحیه 4 پرداخت می گردد.

3- وام شاغلین وبازنشستگان ومستمری بگیران تا سقف 10/000/000 ریال بدون کارمزدمی باشد وام مستمری بگیران تادونفر20/000/000 تا3نفر 30/000/000 وجهارنفر 40/000/000 وتا5 نفر 50/000/000 ریال بدون کارمزدمی باشد.

4 – زمان درخواست وام عادی 2ماه بعدازاتمام وام قبلی درروز 22 هرماه ازساعت 7/30 صبح لغایت13 بجزاسفندکه روزسیزدهم می باشد بامراجعه به آدرس : WWW.QFN4.COM   اقدام شود .       5- زمان واریز وام به حساب حقوق همکاران ازدوم لغایت دهم ماه بعد می باشد.

6 – لطفادرنظر سنجی درسایت شرکت فرمائید.6- 

7-پس انداز وام گیرنده به عنوان ضمانت اقساط وام نزد صندوق محفوظ می ماند.

منتظرپیشنهادها وانتقادهای سازنده همکاران گرامی جهت خدمت رسانی بیشترازطریق سایت ویاتلفنهای 34472009 – 34478819 می باشیم . باتشکر-آدرس صندوق قرض الحسنه :ابتدای خیابان ادیب – مقابل مدرسه شهیدمحمدمنتظري

 اصغررنجکش -  مدیرعامل  صندوق قرض الحسنه فرهنگیان ناحیه 4 اصفهان

رونوشت : جهت اطلاع واقدام لازم به آموزشگاهها ،دوایرداخلی ،واحدهای تابعه وکانون بازنشستگان ارسال می گردد.

                                       کمال – مدیرآموزش وپرورش ناحیه 4 اصفهان